Výfukové systémy

 

     Výfukový systém slouží k odvodu výfukových plynů vznikajících při práci motoru hořením paliva a rovněž k výraznému snížení hlučnosti, kterou motor při práci produkuje. Výfukové systémy vybavené katalyzátorem (všechny nová vozidla) přispívají aktivně ke snižování hladiny škodlivých emisí uvolňovaných do ovzduší. Další důležitou funkcí je odvod spalin mimo karoserii vozidla, aby se nedostaly do kabiny vozu. Nezapomeňte, že nesprávný nebo poškozený výfuk, nebo některá z jeho částí, může mít negativní vliv na produkovaný hluk vozidla nebo zvýšení hladiny škodlivých emisí a rovněž se také může zvýšit spotřeba paliva nebo snížit výkon vozidla.

 

     Výfuk je jedním z nejvíce namáhaných součástí automobilu. Díky výraznému střídání teplot, působením kyselé vody vzniklé kondenzací výfukových plynů, podléhá celé výfukové potrubí extrémní korozi. Z venkovní strany na výfuk působí voda, nečistoty na cestách (kameny a jiné předměty). Dalším faktorem, který na výfuk působí, jsou vibrace, které namáhají ohyby a především spoje.

 

     V naší nabídce výfukových systémů nalezenete výfuky na všechny osobní a většinu lehkých užitkových automobilů. Nabízíme všechny části výfuku - střední díly, zadní díly i katalyzátory a veškeré montážní díly.

Výfukové svody

 

     Výfukové svody jsou prvním dílem výfukového systému, odvádějícího výfukové plyny od hlav válců motoru do dalšího dílu výfukového potrubí. Jde o sběrné potrubí, kreré je pevně uchyceno přímo na hlavu motoru. Z důvodu vysokých teplot odváděných plynů (přes 1200°C) jsou vyrobeny z litiny. U nejběžnějších 4-válcových motorů dochází obvykle k postupnému spojení 4 trubek do 2 a do 1 trubky, přičemž se vždy zvýší průměr trubky pro zabezpečení odvodu zvětšeného objemu plynů. Podle spalování se spojují vždy nejvíce vzdálené válce, nejčastěji 1+4 a 2+3. V ideálním případě by měly  být trubky stejně dlouhé, vzhledemk omezeným možnostem v motorovém prostoru není toto vždy proveditelné. Svody vyúsťují v přední výfukové potrubí nebo přímo v katalyzátor.

Katalyzátory

 

     Katalyzátor je velice jemné síto malých komůrek potažených vrstvou vzácných kovů (platina, paladium, rhodium atd.). Katalyzátor je zařízení, které pomocí chemického procesu (katalýzy) zajišťuje snižování obsahu kysličníku uhelnatého a uhlovodíků ve výfukových plynech. Vedlejším produktem této reakce je voda, která kondenzje ve výfukové soustavě. Poškozený nebo nefunkční katalyzátor může být příčinou zvýšení škodlivých emisí, zvýšení spotřeby paliva, snížení výkonu motoru a také toho, že vozidlo neprojde zkouškou STK. Katalyzátor je u novějších modelů automobilů jak u benzínových, tak u dieselových motorů. Technicky se jedná o totožný katalyzátor, rozdíl je ve složení vrstvy vzácných kovů. Starší dieselové motory musí mít kvůli kouřivosti katalyzátor se sníženou hustotou komůrek. Originální katalyzátory jsou v drtivé většině keramické. Univezální katalyzátory se vyrábějí i s kovovou vložkou, což má spoustu výhod.

 

     Katalyzátory keramické - tyto katalyzátory mají keramickou vložku. Jedinou výhodou těchto katalyzátorů je pouze o něco nižší cena. Keramické katalyzátory jsou mnohem citlivější na poškození jak mechanické (úder cizího předmětu na vozovce) tak chemické a to zejména při špatném seřízení motoru. Keramické katalyzátory se nehodí pro vozy upravené na alternativní pohon LPG/CNG ani dieselových motorů.

 

     Katalyzátory kovové - tyto katalyzátory mají vložku kovovou. Tyto katalyzátory jsou jen o trochu dražší než katalyzátory keramické. Zato mají mnohem širší použití. Kovové katalyzátory nejsou tak citlivé na mechanické poškození, není tak velké riziko poškození vlivem horšího chodu motoru. Tyto katalyzátory jsou vhodné pro dieselové motory i motory poháněné alternativním pohonem LPG/CNG.

 

     Možná rizika poškození katalyzátoru:

  • ucpání katalyzátoru - dojde většinou po natankování nekvalitního bezolovnatého benzínu, při špatném zapalování motoru, velkém průsaku oleje do spalovacího motoru
  • k poškození (katalyzátorové vložky může dojít při roztlačování vozidla. Do katalyzátoru se dostane s výfukovými plyny i nespálené palivo, které se vznítí až v katalyzátorové vložce
  • motor nikdy nestartujeme s vyšroubovanými zapalovacími svíčkami

Tlumič výfuku

 

     Tlumič výfuku je další část výfuku, přes kterou proudí splodiny mimo automobil. Je to nádoba, zhotovená z plechu většinou ve tvaru válce, opatřená komorami nebo přepážkami s různě uspořádanými otvory. Tlumič především účinně snižuje hluk vznikající prací motoru a prouděním výfukových plynů. Většinou je součástí výfukového systému přední a zadní tlumič. Na některých vozidlech mohou být i tlumiče další.

 

     Dle tlumení hluku existují tři typy tlumičů - absorpční, rezonanční a absorpčně-rezonanční. U absorpčního tlumiče může plyn volně procházet. Tlumení hluku probíhá skrz perforované trubky, které jsou obklopeny hlukpohlcujícím materiálem, buď vzduchovými komorami a nebo nejčastěji skelným vláknem. U reflexních tlumičů jsou uvnitř využívány reflektující překážky, které eliminují nežádoucí zvukové frekvence. Většina dnešních předních tlumičů je absorpční, vzhledem k provozním teplotám kolem 800°C se hluk absorbuje do vzduchových komor. U koncových tlumičů, kde teploty dosahují maxim kolem 350°C a nehrozí tak poškození tlumícího materiálu, je časté užití absorpční (s absorpcí hluku do tlumícího materiálu), a dále reflexní respektive kombinace obou zmíněných.

 

     Nejlepších výkonů lze dosáhnout u absorpčního tlumiče, u kterého může plyn volně procházet. Odstraněním hlavního tlumiče lze dosáhnout dalšího nárůstu výkonu, vzhledem k výraznému nárůstu hluku je to však nepřípustné.

Montážní díly

 

     Mezi montážní díly výfuků můžeme zařadit výfukové potrubí, pružné členy, spony a objímky, závěsné gumy, těsnění a opravné díly.

 

     Výfukové potrubí je součást výfukového systému. Slouží ke spojení všech částí výfuku. Koncová trubka je poslední díl výfuku, přes který proudí spaliny mimo karosérii vozidla a jsou odváděny do ovzduší. Výfukové trubky jsou díky vysokým rozdílům v teplotě vždy vyrobeny "švovou technologií".

 

     Pružné členy (drátěnky, pletence) slouží k odstranění vibrací vznikajících chodem motoru. Pletence jsou umísťovány co nejblíže motoru, většinou ještě před katalyzátor. Tyto pružné členy se musí navařit po vyříznutí stávajícího pružného členu. Před nákupem se doporučuje změřit průměr trubky před a za stávajícím členem. K délce stávajícího členu od sváru po svár se musí připočíst 2 - 3 cm. Nový člen musí být nasazen na výfukové potrubí a musí být provařeny všechny 3 vrstvy. Průměr pružného členu se vždy řídí širším průměrem výfukového potrubí. Důrazně se nedoporučuje nahrazování pružných členů trubkou. V takovém případě dochází k výraznému zvýšení hluku v kabině, ozývají se různé pazvuky a dochází k vylamování trubek z tlumičů výfuků, nebo praskání výfukových trubek v ohybech.

 

     Třívrstvé pružné díly dělíme:

  • TYP 2 - vnější a vnitřní oplet, vnitřní hadice
  • TYP 3 - originální provedení - nerez hadice s vnitřním zámkem
  • TYP 4 - vnější a vnitřní oplet s nátrubkem

 

     Jako spojovací materiál nabízíme např. třmenové spony, spony pro kónické spoje, spony a spojky ostatní, šrouby a pružiny a montážní pasty.

 

     Dále nabízíme širokou nabídku závěsných gum, plochých těsnění i těsnících kroužků.

 

     Mezi opravné díly řadíme např. kónické konce rour, roury, kolena, roury nad nápravu, univerzální tlumiče, spojky, redukce a čedičovou vlnu do tlumiče.

Výrobci