Podvozkové díly

 

     První automobily používaly samostatný podvozek, tvořený kovovým rámem. Dnešní osobní vozy mají většinou samonosnou karosérii a podvozek pak tvoří přední a zadní náprava, odpružení, kola, brzdová soustava a řízení. Podvozek ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla. Podle uložení motoru a toho, která náprava je poháněna, rozlišujeme koncepci vozidla:

 • klasická koncepce - má motor, spojku a převodovku umístěny vpředu, rozvodovka je vzadu a jsou poháněna kola zadní nápravy. Hnací moment se z převodovky přenáší na rozvodovku kardanovým hřídelem. Tuto koncepci používají například vozy BMW. Někdy bývá označováno transaxle.
 • přední pohon - má všechny části pohonu umístěny u přední hnací nápravy. Tuto koncepci používá přibližně od roku 1980 většina automobilových výrobců. Motor je většinou uložen příčně, někdy také podélně (například u vozů Audi).
 • zadní pohon - má všechny části pohonu umístěny u zadní nápravy. Pokud je motor uložen před zadní nápravou, označuje se toto provedení jako vůz s motorem uprostřed. U obou provedení (s motorem před i za zadní nápravou) může být motor uložen napříč nebo podélně.
 • pohon všech čtyř kol - označovaný také jako AWD nebo 4x4, používají terénní a SUV vozy. Pohon všech kol může být trvalý nebo zapínatelný. Tyto vozy mají obvykle motor vpředu, ale některé sportovní vozy mají pohon všech kol a motor vzadu. Pohon všech kol je vhodný na kluzkém povrchu, případně pro přenos velkého výkonu na vozovku, obvykle je však vůz těžší a má vyšší spotřebu paliva.

 

     V naší nabídce naleznete díly nápravy a stabilizátoru, díly řízení, tlumiče, pružiny a jejich příslušenství, ložiska a náboje kol.

Díly nápravy a stabilizátoru

 

     Nápravy přenášejí tíhu karosérie, hnací, brzdné a setrvačné síly. Svým pohybem umožňují řízení a odpružení automobilu.

 

     Podle konstrukce rozlišujeme nápravy:

 • náprava McPherson: u tohoto zavěšení kol jsou kola ustavena příčným (většinou trojúhelníkovým) ramenem uchyceným pod osou kola, pružicí a tlumicí jednotkou a spojovací tyčí. Výhody této konstrukce jsou v malé neodpružené hmotě, robustní konstrukci spodního ramene a kompaktní stavbě. Konstrukce, která dostala název  podle svého vynálezce, byla po desetiletí zdokonalována a dnes představuje standardní koncepci pro většinu vozidel nižší a střední třídy.
 • víceprvková náprava: zavěšení ustavuje kolo prostřednictvím několika ramen, čímž lze optimálně nastavit požadované kinematické vlastnosti zavěšení. Různé požadavky na dynamiku jízdy, jízdní komfort a zastavěný prostor daly vzniknout různým konstrukčním provedením.
 • lichoběžníková náprava: tvoří ji dvojice příčných ramen trojúhelníkového tvaru nad sebou, kdy horní rameno bývá kratší než spodní. Pružina a tlumič jsou přes kloub spojeny s dolním ramenem, tak aby nezabíraly příliš místa. Lichoběžníková náprava se používá obvykle na předních nápravách vozů vyšších tříd a zaručuje dobré jízdní vlastnosti.
 • kliková náprava: je tvořena podélnými klikami. Tento typ zadní nápravy používá většina vozů nižších tříd s předním pohonem.
 • úhlová náprava: má rozvidlená úhlová ramena (vlečené trojúhelníkové závěsy).
 • kyvadlová náprava: je tvořena příčnými rameny s osou kývání rovnoběžnou s podélnou osou vozidla nebo se šikmou osou. Patří ke starším konstrukcím, má menší neodporuženou hmotu než tuhá náprava. Dochází u ní ale ke značným změnám odklonu kol, což může vést k přetáčivé nestabilitě. Dnes se tato náprava již u osobních vozů nepoužívá.
 • tuhá náprava: má kola pevně spojena do jednoho celku. Její výhodou je relativní jednoduchost a nižší výrobní náklady. Má však větší neodpružené hmoty a může zhoršovat jízdní vlastnosti na nekvalitních cestách.
 • náprava De Dion: spojuje přenosti nezávislého zavěšení kol (malá neodpružená hmota) a tuhé nápravy (neproměnné spostavení kol vzájemně i vzhledem k vozovce). Poprvé ji použil hrabě De Dion v roce 1896.

 

     Nápravy podle říditelnosti:

 • řízená (řídící, říditelná)
 • neřízená

     Nápravy podle brzditelnosti:

 • brzděná
 • nebrzděná

     Nápravy podle pohonu:

 • hnací (hnaná, poháněná, záběrová)
 • volná (nehnaná, nepoháněná)

    

     V naší nabídce dílů náprav a stabilizátorů najdete hlavně ramena, čepy ramen, silentbloky, uložení ramen a nápravy a také díly stabilizátoru.

Díly řízení

 

     Mezi díly řízení jsme zařadili hlavně čepy, axiální táhla, manžety řízení, hadice a spojovací tyče. Veškeré díly řízení jsou vyráběny v provotřídní kvalitě pro maximální bezpečnost a perfektní jízdní vlastnosti.

 

     Axiální táhlo neboli IBJ (z anglického inner ball joint) je součástí systému řízení osobních i nákladních automobilů. Spolu s vnějším kulovým kloubem tvoří montážní celek - kompletní táhlo řízení. Kompletní táhlo řízení zabezpečuje spojení hřebenu řízení s těhlicí kola a přenáší veškeré síly pro natáčení předních kol a také síly vyvolané jako reakce na síly působící na vozidlové kolo při jízdě. Axiální táhlo řízení (nebo též vnitřní kulový kloub) umožňuje kývavý pohyb, který kopíruje propružení kola (např. při brzdění, průjezdu zatáčkou atd.). Vnější kulový kloub dovoluje jak pohyb kývavý (kompenzace propružení kola) tak i pohyb otáčivý, který je vyvoláván otáčením kola dle rejdové osy nápravy. Z hlediska konstrukce přední nápravy jako celku je nejpodstatnější celková délka táhla řízení, tato ovlivňuje změnu úhlu natočení kol (sbíhavost) při propružení kola. Čím delší táhlo řízení tím je ovlivnění daného úhlu natočení kola menší. Naopak krátké táhlo řízení významně ovlivňuje při propružení změnu úhlu kola. Pevnost tlaku (vzpěr) táhla řízení je podstatná pro pasivní bezpečnost automobilu i pro krizové situace, při kterých musí být s naprostou zárukou zabezpečeno, že automobil bude nadále (v některých případech jen nouzově) říditelný. Takové situace jsou např. projetí velké příčné nerovnosti na vozovce, boční najetí kolem na překážku atd. Většina automobilů má vnitřní a vnější kulový kloub na každé straně vozidla. Bez ohledu na to, jaký typ automobilu máte, táhlo se časem opotřebovává, což se projeví vůli ve vnějším, ale zejména ve vnitřním kulovém kloubu, což může způsobit problémy s řízením vozidla. Vůle se projevuje klapáním a může vést k výrazně vyššímu opotřebení desénu na pneumatikách. Je proto vhodné kontrolovat stav závitu a zamezit tak tomu, že se stane nebezpečným nejen řidiči či spolujezdcům, ale i dalším účastníkům silničního provozu.

     Kvalita je proto u výrobců na prvním místě a velká pozornost se věnuje i proměřování funkčních vlastností, jako např. výkyvný a rotační moment, axiální a radiální elastidicia, pevnostní testy, materiálové zkoušky či environmentální testy a analýzy. Nezbytné jsou též dlouhodobé testy opotřebení či únavové testy spočívají v cyklickém zatěžování kloubu až do naprostého zničení dílu. Nelze ani opomenout testy na chování a změny funkčních vlastností při různých teplotních podmínkách.

 

    

Tlumiče, pružiny a příslušenství

 

     V naší nabídce naleznete tlumiče, pružiny, horní uložení, montážní díly, dorazy a prachovky.

 

     Tlumiče

     Tlumiče nenesou váhu vozidla, ale tlumí kmitání a výkyvy v pružinách vozu. Jsou tvořeny pístem připevněným ke karoserii vozu, který se pohybuje v olejem naplněném válci tak, jak se phybuje kolo vozu. Při pohybu dochází k zasouvání a vysouvání pístní tyče a tlačení oleje přes sací ventily. Tím je zajištěno tlumení a plynulý pohyb.

 

     Tlumiče ovlivňují:

 • nárazy a odpružení podvozku
 • houpavost, naklánění a stabilitu v zatáčkách
 • brzdění, brzdnou dráhu a naklánění při brzdění
 • jízdní komfort, ovládání a řízení vozidla
 • geometrii kol a nadměrné opotřebení pneumatik
 • opotřebení ostatních součástí vozidla
 • bezpečnost cestujících

 

     Zajímavá fakta:

 • jízda s opotřebovanými tlumiči pérování prodlužuje reakční dobu řidiče o dalších 26%
 • opotřebované tlumiče pérování způsobují nestabilitu či kmitání světlometů, jež mohou oslinit protijedoucí řidiče
 • opotřebované tlumiče pérování zvyšují opotřebení pneumatik o více než 7 %, čímž se zhoršuje kontakt vozidla s povrchem vozovky a zvyšuje se nebezpečí dopravní nehody
 • brzdná dáha se při 50 % opotřebení tlumičů pérování prodlužuje o 2,6 m, což stačí ke způsobení dopravní nehody
 • při jízdě s opotřebovanými tlumiči pérování se riziko aquaplainingu zvyšuje t akřka o 10 %
 • opotřebované tlumiče pérování mohou způsobit ztrátu kontroly nad  vozidlem při projíždění zatáček nebo při bočním větru

     Nechte zkontrolovat tlumiče pérování na Vašem voze po 20 000 km nebo 1 x za rok. A zároveň nechtel tlumiče pérování na Vašem voze vyměnit po 60 000 km.

 

     Pružiny

     Nedílnou součástí náprav je systém odpružení. Starší automobily používaly obvykle listová pera, novější vozy jsou vybaveny vinutými (šroubovitými) pružinami. Méně často se používají zkrutné tyče a poměrně zřídka se lze u osobních automobilů setkat s plynokapalinovým odpružením.

 

     Listová pera - jsou tvořena jedním nebo několika listy z pružné oceli nebo plastu. Podle tvaru se rozdělují na čtvrteliptická, půleliptická, třičtvrtěeliptická a celoeliptická pera. Podle uspořádání pak na pera příčná a podélná, zřídka také šikmá.

 

     Vinuté pružiny - jsou vyrobeny z pružné oceli. Mohou být válcové nebo soudečkové, vinuté se stejným stoupáním nebo progresivně. Vinuté pružiny jsou dnes nejčastěji používanými pružinami v osobních automobilech. Zabírají méně místa než listová pera a poměrně snadno mohou zabezpečit progresivní pérování - malé nerovnosti plavně pohltí, při větším propružení kladou větší odpor a zlepšují tak jízdní vlastnosti vozu.

 

 

 

Ložiska a náboje kol

 

     Zde naleznete náboj kola, ložisko kola a axiální ložisko.

 

     Ložiska i gufera, stejně tak manžety a o-kroužky jsou produkty patřící k sobě. Nabízíme Vám všechny tyto drobné součástky.

 

     Kuličková ložiska

     Jednořadá kuličková ložiska jsou velmi univerzální ložiska. Mají jednoduchou nerozebíratelnou konstrukci. Mohou pracovat s velmi vysokými otáčkami, jsou odolná a vyžadují zanedbatelnou údržbu. Kuličková ložiska umožňují přenášet radiální i axiální zatížení.

 

     Válečková ložiska

     Nabízíme válečková ložiska v mnoha typech a velikostech. Většinu nabídky tvoří jednořadá ložiska s klecí a také jednořadá a dvouřadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles (bez klece). Ložiska s klecí přenášejí vysoká zatížení a pracují při vysokách otáčkách.

 

     Kuželíková ložiska

     Kuželíková ložiska mají kuželové oběžné dráhy na vnitřních a vnějších kroužcích, mezi nimiž jsou umístěny kuželíky. Prodloužené površky oběžných drah se protínají na ose ložiska. Konstrukce kuželíkových ložisek je zvláště vhodná pro kombinované zatížení.

 

     Axiální ložiska

     Axiální ložiska se skládají z hřídelového kroužku a klece s kuličkami. Ložiska jsou rozebíratelná, montáž je jednoduchá.

 

     Soudečková ložiska

     Soudečková ložiska mají dvě řady soudečků a kulovou oběžnou dráhu. Dvě oběžné dráhy na vnitřním kroužku svírají úhel s osou ložiska. Ložiska jsou naklápěcí, mohou vyrovnávat nesouosost hřídele. Soudečková ložiska mohou přenášet kromě radiálního zatížení i vysoká axiální zatížení v obou směrech.

 

     Gufera

     Hřídelové těsnicí kroužky (gufera) jsou dotykové těsnicí prvky určené pro utěšnění otáčejících se hřídelů a dalších strojních součástí. Gufero svou funkcí zabezpečuje těsné oddělení prostředí s malým tlakovým spádem. Stupeň utěsnění závisí na provozních podmínkách těsněné součásti a požadavcích na životnost gufera.

 

     O-kroužky

     O-kroužek je těsnění z pryže určené k zabránění nežádoucí propustnosti nebo ztráty kapaliny či plynu. Těsnicí schopnost závisí nejen na o-kroužku, ale i na zástavbovém prostoru. Tvarově je o-kroužek anuloid, prstenec s kruhovým průřezem.

 

     Manžety

     Těsnící manžety jsou pístní těsnění, které lze díky těsnícím břitům použít pro těsnění pístu a pístnic (také gumová manžeta). Těsnící funkce manžety je dána předpětím břitu, které je aktivováno tlakem hydraulického systému. Dlouhá životnost manžety je zaručena vysokou odolností materiálu vůči opotřebení vlivem otěru.

Výrobci