Brzdové díly

 

     Jedním z nejdůležitějších systémů ve vozidle je jeho brzdový systém, který řadíme mezi prvky aktivní bezpečnosti. Bezpečné zastavení nebo zpomalení vozidla je jeden ze způsobů, jak lze zabránit dopravní nehodě. Úkolem brzd je vyvolat brzdící účinek, který dokáže zmařit významnou část kinetické energie vozidla. Brzdící účinek je vyvolán třením brzdových segmentů o ocelový buben nebo kotouč. Každé vozidlo musí být vybaveno minimálně dvěma nezávislými brzdovými systémy: brzdou provozní a parkovací. Z konstrukčního hlediska se brzdy dělí na pásové, kotoučové a bubnové, dříve se používaly ještě brzdy špalkové.

 

     Bubnová brzda - skládá se z brzdového bubnu, brzdových čelistí s obložením, rozpínacího mechanismu (brzdový klíč nebo hydraulický člen). Může být doplněna automatickým stavěčem odlehlosti brzdových čelistí a mechanickým rozpínacím systémem parkovací brzdy. Při sešlápnutí brzdového pedálu a zapojení brzdového systému dochází k rozpínání brzdových čelistí s obložením, které se tak dotýká vnitřní strany bubnu, čímž dochází ke tření. Během tření nabíhá jedna čelist na obvodu bubnu a nazývá se náběžnou čelistí. Druhá čelist nabíhá proti smyslu otáčení brzdového bubnu a nazývá se úběžnou čelistí. Větší brzdný účinek má náběžná čelist, proto se vyrábějí i složitější dvounáběžné brzdy. Bubnová brzda se již běžně používá jako provozní, u moderních automobilů se objevuje pouze na zadní nápravě, ale i zde je často nahrazována brzdou kotoučovou. Její nevýhodou je možnost přehřátí při dlouhém intenzivním brzdění a z toho vyplývající ztráta brzdného účinku.

 

     Kotoučová brzda - je modernější než brzda bubnová, poprvé se v osobních vozech objevila na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století. Kotoučové brzdy se používají většinou na přední nápravě, u silnějších vozů i na zadní. Vozidla s elektronickou stabilizací podvozku (ESP) mají kotoučové brzdy na všech kolech. Kotoučové brzdy dosahují vyššího brzdného účinku a lze u nich lépe odvádět teplo. Kotoučová brzda se skládá z brzdového kotouče pevně spojeného s nábojem kola, brzdového třmenu s hydraulickými válečky, výměnných brzdových destiček a zařízení, které zabraňuje vypadnutí brzdové destičky ze třmenu. Brzdného účinku je dosaženo třením brzdových destiček o kotouč, který je chlazený proudícím vzduchem a brzda si zachovává trvale dobrý brzdný účinek. Vedle toho je možné jednoduchou změnou průměru kotouče dosáhnout výrazně vyššího brzdného účinku, což je z výrobního hlediska výhodné u vozidel stejného typu s motorem o různém výkonu. Kotoučová brzda je koncipovaná jako provozní s hydraulickým ovládáním. Není-li vybavena mechanickým rozpínáním, nedá se použít jako brzda parkovací.

 

     Parkovací brzda - má za úkol zabránit nežádoucímu pohybu vozidla při stání. U osobních automobilů je parkovací brzda u kol zadní nápravy s bubnovými brzdami, které mají jako svojí součást i rozpínací mechanismus parkovací brzdy. Její ovládání je mechanické a to zejména lanovody. U vozidel, jejichž zadní náprava je vybavena kotoučovými brzdami, nelze použít klasické parkovací brzdy s mechanickým ovládáním. Zde je použita pásová brzda, nebo je tato brzda použita na výstupním hřídeli převodovky.

 

     Ovládání provozních brzd automobilů je hydraulické nebo pneumatické. Z důvodu dosažení vyšší bezpečnosti brzdové soustavy je dnes zapojení koncipováno jako dvouokruhové a to klasické, křížové, klasické s dvojčitými brzdovými třmeny a křížové zapojení s dvojčitými brzdovými třmeny. U některých vozidel se používá i tříokruhové zapojení.

 

     U osobních vozidel se běžně používá podtlakový posilovač brzd využívající sníženého tlaku v sacím potrubí motoru k usnadnění ovládání brzdového pedálu řidičem. Snaha uplatnit elektroniku k řízení brzdného procesu vedla v nedávné době k prosazení systémů ABS ve výstavbě běžných osobních automobilů. Je-li elektronika systému ABS nefunkční, brzdová soustava by měla fungovat klasicky. ABS ale většinou zahrnuje i EBD jako elektronickou náhradu mechanických reduktorů tlaku pro zadní kola. Při vysazení elektroniky jsou pak zadní kola předbrzďována. Dokonalejší elektronické systémy řízení brzd jsou nadstavbami ABS a spolupracující s řídícími systémy motoru. Jsou to systémy ASR a ESP. Systém EDL (německy EDS), přidává k ABS funkci elektronické závěrky diferenciálu. Přibrzdí prokluzující se kolo a tím umožní přenos hnacího momentu na protější kolo.

 

     V naší nabídce naleznete brzdové kotouče, brzdové obložení, brzdové destičky, brzdové bubny, brzdovou hydrauliku, brzdové kapaliny a kapaliny hydraulických systémů, lanovody a příslušenství brzd.

 

Brzdové kotouče a bubny

Brzdové kotouče a bubny

 

     Brzdové kotouče svojí kvalitou předčí většinu značkových výrobců, vyhovují všem evropským normám. Stálé tvarové vlastnosti si uchovávají i při extrémním zatížení. Úprava povrchu kotoučů zajišťuje maximální brzdný účinek ihned po montáži.

 

     V nabídce naleznete brzdové kotouče značek ATE, BREMBO, TRW, PROTECHNIC, JURID, BENDIX,  NIPPARTS a JAPANPARTS pro japonské automobily.

 

     Pro brzdové bubny platí výroba z kvalitní oceli, jež podporuje jejich stálé tvarové vlastnosti a dlouhou životnost. V nabídce je většina bubnů na nejběžnější vozy. Brzdové bubny se vyrábějí z šedé litiny, ocelolitin nebo slitiny pevných kovů aby měl vysokou odolnost proti otěru. Bubny musí být tvarově i tepelně stálé a musí dobře odvádět teplo vznikající při brzdění. Brzdné plochy musí  být jemně a přesně opracované, aby se zajistli co nejlepší styk s brzdnými čelistmi.

Brzdové destičky

Brzdové destičky

   

    ATE, TRW, PROTECHNIC, JURID, BENDIX, TEXTAR, NIPPARTS, JAPANPARTS jsou brzdové destičky se kterými obchoduje naše firma.

 

     Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů, jejich schválení do provozu předchází řada testů a laboratorních zkoušek - brzdění na vozidle, zkoumání třecích a mechanických vlastností, rychlostní a tlakové stability - v běžném provozu i náročnějších podmínkách.

 

     Brzdové destičky podávavají stejně jako brzdové kotouče extrémní výkony při přeměně kinetické energie jedoucího automobilu na teplo. Kdykoli potřebujete, musejí snést extrémní zátěž a stále co nejvíce svými povrchy třít bez nežádoucích efektů, jako je prohoření brzdového obložení, jeho zaleštění, nebo rozkmitání brzdového disku, což samozřejmě snižuje účinek brzd na minimum.

 

     Kromě aftermarketových značek dokážeme zajistit i destičky originálních značek. V nabídce naleznete nabídku brzdových destiček na evropské, japonské i americké automobily.

    

Brzdové čelisti

Brzdové čelisti

 

     Do sortimentu brzdových čelistí jsme zařadili značky ATE, TRW, PROTECHNIC, JURID, BENDIX, NIPPARTS, JAPANPARTS, jejichž dlouholeté zkušenosti se staly zárukou vysoké kvality. Veškeré čelisti jsou homologované.

 

     Brzdové čelisti bývají vyrobeny z ocelového plechu a jsou konstruovány do  tvaru půlměsíce s profilem "T" aby se při brzdění nekroutily. Na brzdových čelistech je nalepeno případně přinýtováno brzdové obložení. Brzdové obložení je kompozitní materiál vyráběný práškovou metalurgií z pilin různých kovů a pojidel.

Brzdová hydraulika

Brzdová hydraulika

 

     Sortiment brzdové hydrauliky obsahuje brzdové válečky a opravné sady, brzdové třmeny a jejich součásti, omezovače tlaku, brzdové hadice, brzdové a jiné hydraulické kapaliny.

    

     Značky zastoupené v naší nabídce jsou PROTECHNIC, ATE, TRW, BENDIX, NIPPARTS, AUTOFREN, JAPANPARTS, CD a další.

Brzdové lanovody

Brzdové lanovody

 

     Neméně důležitou součástí brzdového systému jsou brzdová lanka. Nabízíme široký sortiment všech typů mechanických lanek. Všechny lanovody jsou vyráběny podle daných standardů.

 

     V naší nabídce naleznete lanovody značek LINEX, ATE, TRW a  RICAMBIFLEX.

Příslušenství brzd

    

     Do příslušenství brzd můžeme zahrnout především čidla opotřebení, opravné sady, snímače a příšlušenství ABS. V nabídce naleznete příslušenství k brzdám od výrobců TRW, ATE a OJD Quick Brake ApS.

 

     Snaha uplatnit elektroniku k řízení brzdného proces u vedly v nedávné době k prosazení systémů ABS ve výbavě běžných osobních automobilů.

     Je-li elektronika systému ABS nefunkční, brzdová soustava by měla fungovat klasicky. ABS ale většinou zahrnuje i EBD jako elektronickou náhradu mechanických reduktorů tlaku pro zadní kola. Při vysazení elektroniky jsou pak zadní kola přebrzďována.

     Dokonalejší elektronické systémy řízení brzd jsou nadstavbami ABS a spolupracují s řídícími systémy motoru. Jsou to systémy ASR a ESP.

    Systém EDL (něm. EDS) přidává k ABS funkci elektronické závěrky diferenciálu. Přibrzdí prokluzující se kolo a tím umožní přenost hnacího momentu na protější kolo.

 

     ABS

    ABS je zkratka pro Antiblockiersystem nebo také Anti-lock Brake System, což znamená protiblokovací systém. Je to systém aktivní bezpečnosti vozidla, který zabraňuje zablokování kola při brzdění a tím ztráty adheze mezi kolem a vozovkou, čímž umožňuje zachování stability, ovladatelnosti a říditelnosti vozidla v mezních situacích (například při prudkém brzdění). ABS bylo vynalezeno v roce 1929, původně pro letadla, francouzským vynálezcem Gabrielem Voisinem. Systém ABS mimo jiné umožňuje zkrátit brzdnou dráhu, zejména na mokré, zledovatělé nebo zasněžené vozovce. Na suché vozovce může brzdnou dráhu lehce prodloužit.

 

    Hlavní části systému ABS:

 • snímače otáček kol
 • "impulsní" kroužky na nábojích kol
 • řídící jednotka systému ABS
 • elektrohydraulické/elektroenumatické řídící ventily

 

    Princip ABS:

    Řídící jednotka systému ABS neustále zjišťuje aktuální rychlost každého kola. Z rychlostí dvou diagonálně umístěných kol určuje tzv. referenční rychlost vozidla, kterou porovnává s otáčkami kol. Tímto neustálým porovnáváním se zjišťuji aktuální zrychlení, zpomalení a skluz každého z kol. Pokud dojde ke snížení rychlosti některého z kol pod stanovenou hodnotu oproti referenční rychlosti, řídící jednotka odpustí bez ohledu na polohu brzdového pedálu tlak z brzdového systému pomalejšího kola a ihned se po jeho roztočení opět tlak napustí zpět. Tuto akci jsou systémy ABS schopné opakovat několikrát za sekundu a to po celou dobu brzdění až do minimální rychlosti 4 km/hod, kdy se systém ABS sám odpojuje.

 

    Požadavky na ABS:

 • regulace brzdné síly musí zajistit stabilitu a ovladatelnost vozidla při všech stvech jízdní dráhy od suché asfaltové vozovky až po náledí
 • regulace brzdné síly se musí rychle přizpůsobit změnám adheze vozovky
 • musí zabránit rozkývání vozidla
 • systém ABS musí rozeznat aquaplaining a vhodně na něj reagovat
 • bezpečnostní systémy musí neustále kontrolovat bezchybnost funkce ABS, při zjištění závady systém vypnout a o jeho nedostupnosti informovat řidiče rozsvícením kontrolky

 

     Rozdíly v systémech ABS:

     Starší systémy ABS fungovaly pouze na předních kolech automobilu. Moderní systém ABS je dnes na všech kolech automobilu (bez ohledu na to zda se jedná o kotoučové brzdy nebo brzdy bubnové) a systém funguje s větší pracovní frekvencí.

 

     EBD

     Elektronický rozdělovač brzdného účinku, zkráceně EBD (ang. Electronic brakeforce distribution), je technologie pro brzdový systém automobilu, která automaticky mění brzdný účinek aplikovaný na jednotlivá kola, v závislosti na stavu vozovky, rychlosti, zátěži apod. Je  vždy spřažen s ABS a může nastavovat větší či menší účinek na příslušné kolo tak, aby se maximalizovala brzdná síla, ale kolo se stále odvalovalo (a vozidlo zůstalo ovladatelné).

 

     ASR

     Systém regulace prokluzu kol, běžně označovaný zkratkou ASR (z angl. Anti-Slip Regulation) je rozšíření systému ABS. ASR zabraňuje protáčení hnacích kol a to ve všech rychlostech, čímž zajišťuje stabilitu a ovladatenost při akceleraci.

 

     Princip činnosti ASR:

     Při akceleraci se zvyšuje hnací síla kol a ta přenášejí vysoký kroutící moment na vozovku. Pokud je dostatečná adheze, vozidlo začne zrychlovat. Pokud ale přenášený kroutící moment překročí fyzikálně daný maximální přenesitelný moment, kola začnou prokluzovat. Tím dojde ke ztrátě boční síly a vozidlo se stane směrově nestabilním. V tento okamžik začne pracovat systém ASR a sníží kroutící moment přenášený na kola tak, aby se kola přestala protáčet a vozidlo opět získalo směrovou stabilitu, ale aby se přitom přenesl co největší kroutící moment. Ke snížení kroutícího momentu může dojít třemi způsoby.

 • elektronickým  snížením dodávky paliva do motoru, změnou předstihu a tím i snížením jeho výkonu
 • přibrzděním prokluzujících kol
 • kombinací předchozích dvou možností

     Systémem ASR je vybavena drtivá většina moderních automobilů, protože systém ASR se počítá do prvků aktivní bezpečnosti.

 

     Indikace činnosti ASR:

     Všechna vozidla vybavená tímto systémem mají na přístrojové desce oranžovou kontrolku (u některých automobilů je kontrolka společná s kontrolkou ESP) indikující stav systému. Při otočení klíčku do polohy "1" by se měla kontrolka na krátkou chvíli rozsvítit a poté opět zhasnout. Během toho dojde k automatické diagnostice systému. Pokud se na systému objeví závada, nebo řidič systém ručně  vypne, kontrolka se rozsvítí a upozorňuje tak na skutečnost, že systém je vyřazen z provozu a řidič se na něj nemůže spoléhat.

 

     ESP

     Elektronický stabilizační program, běžně označovaný zkratkou ESP z anglického Electronic Stability Program, je rozšíření funkce systémů ABS a ASR. ESP pomáhá stabilizovat automobil pomocí přibrzdění některého z kol a omezením výkonu motoru (tedy snížením kroutícího momentu) například při rychlém průjezdu zatáčkou.

 

    Funkce ESP:

     ESP je tedy rozšířením systémů ABS a ASR. ESP má informace o rychlosti jednotlivých kol, kroutícím momentu motoru, otáčkách motoru, natočení volantu - tedy předních kol automobilu a snímač dostředivého ztrychlení (obvykle umístěným ve středu vozu). Z těchto dokáže ESP zjistit, jestli se vozidlo nepohybuje ve smyku, a pak případně zasáhnout tak, že provede pomocí akčního členu přibrzdění některého z kol a také snížení výkonu motoru.

Výrobci